pusicho

94 teksty – auto­rem jest pu­sicho.

Te­raz już wiem, dlacze­go Bóg jest taki,
Gdy chcę ry­by... On da­je mi sa­me robaki. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 września 2012, 18:50

Snajper z Warmińsko-Mazurskiego

Włosy blond, niebies­kie oczy,
Już w tu­nelu piękność ta kroczy.
Os­tatnie se­kun­dy, os­tatni wdech.
Ten wi­dok za­piera w pier­siach dech.

Na try­bunach set­ki ludzi.
To ją do działania budzi.
W pier­si ser­ce bucha.
Sędzia za­raz w gwiz­dek za dmucha.

Choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2012, 21:38

Uczucie w deszczu - Miłość

Stała w deszczu

Włosy mok­re lek­ko zakręco­ne
Ub­ra­nia po całym par­ku roz­rzu­cone.
Ma­kijaż roz­my­ty, tusz rozmazany.
Wy­konu­je w deszczu ta­niec zakazany.

Kręci się, zwi­ja, skacze
Z wiel­kiej ra­dości płacze
Nie przej­mu­je się swą mokrą koszulką,
Światem, biedronką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2012, 16:13

In­te­resuj się swoim no­sem a nie moją dupą 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 czerwca 2012, 23:58

Opi­sać dokład­nie człowieka to tak jak zmie­rzyć głębo­kość oceanu linijką. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2012, 13:00

Fraszka na VIVE

Mieli być ze sobą lat czter­dzieści...
Zer­wa­li bo VI­VA dała im pro­cent trzydzieści 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 kwietnia 2012, 19:30

Jaskółeczka

Znów mi się śniłaś
W skow­ronkach cała
W obłokach się wznosiłaś
Niczym jaskółka mała

Wygląd twój był powalający
Sub­telny, wyrafinowany
O ok­laski się proszący
W mej głowie tak zapisany

Z krótkim ręka­wem koszu­la biała
Czar­na spódni­ca w gwiaz­dki srebrne
We włosach fiole­towa wstążka mała
Us­ta czer­wo­ne... ta­kie ponętne

Byłaś między obłokami
Byłaś co­raz wyżej
Wiatr fa­lował lek­ko twoimi włosami
Do słońca miałaś co­raz bliżej

Mo­ja jaskółeczka mała 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 6 kwietnia 2012, 21:40

Jak ja kocham Ciebie

Jak Chińczyk sajgonki
Jak Kmi­cic na­gon­ki

Jak Rus­cy gaz
Jak Green­peace las

Jak Ja­pończy­cy ryż
Jak Po­lacy krzyż

Jak Ges­sler­ka rewolucje
Jak PZPN korupcje

Jak Tusk obietnice
Jak Lep­per la­daczni­ce

Jak Pa­likot geje
Jak ćpu­ny kleje

Jak ju­biler złoto
Jak świ­nia błoto

Jak smerf La­luś siebie
Tak ja kocham Ciebie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 4 kwietnia 2012, 12:23

Złodziej

Było późne po­połud­nie, słońce nieubłaga­nie chy­liło się ku zacho­dowi. Sie­działem w po­koju po­pijając chłod­ne wi­no i oglądając wczo­raj­szy łup, piękną broszkę z diamen­to­wym smo­kiem. Gdy do mie­szka­nia z hu­kiem wpadł mój wspólnik, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 lutego 2012, 23:48

Życie jest jak piłka do Rug­by... nie wiado­mo, w którą stronę się od­bi­je gdy upadnie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 grudnia 2011, 15:24

pusicho

Poglądy są jak dupa, każdy jakieś ma, ale po co od razu pokazywać?? Jeśli chcesz porozmawiać o swoich... poglądach napisz:) GG: 10033539 Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pusicho

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność